Commissies

Commissies

Roei Technisch Kader

onder dit kader zijn verschillende commissies samen gevoegd.

De hoofdtaak van dit kader is het adviseren van de senaat over de verhuur en verkoop van boten, permissieaanvragen behandelen en roeiproeven afnemen.

de commissies die binnen dit kader vallen zijn:

Afroei-cie

De afroei-cie zorgt ervoor dat er proeven worden afgenomen, zodat iedereen veilig kan roeien.

E-mail: afroeien@amphitrite.nl

Mat-cie

De materiaalcommissie regelt het onderhoud van de vloot.

E-mail: mat-cie@amphitrite.nl

Intern Kader

Dit kader bevat de commissies die ervoor zorgen dat alles binnen de vereniging en voor de leden goed geregeld is. 

de commissies die hieronder vallen zijn:

Groei-cie

De taak van de groei-cie is het verzorgen van de groeiersperiode en het inauguratieweekend. Het verzorgen van de groeiersperiode bestaat uit het verwerken van inschrijvingen, het maken van ploegindelingen (incl. coaches), communicatie naar de groeiers en het verspreiden van de groeiersbijbel.

E-mail: groeicie@amphitrite.nl

Intro-cie

De introductiecommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de introductieperiode en de werving van nieuwe leden.

E-mail: intro@amphitrite.nl

KCC

Zoals bij veel verenigingen is een Kas Controle Commissie aangesteld om de financiën van de vereniging in de gaten te houden. Leden van deze commissie voeren de jaarlijkse boekencontrole uit.

E-mail: kcc@amphitrite.nl

Slijptol-cie

De slijptol-cie bevordert de mobiliteit van de vereniging

Soc-cie

De Sociëteitscommissie is verantwoordelijk voor het koude getapte biertje op de borrel, maar ook alles er omheen. Hierbij moet je denken aan alles wat er in een Societeit moet gebeuren, zoals de voorraden, de schoonmaak, het onderhoud, de planning van de feestjes en etentjes.

E-mail: soccie@amphitrite.nl

Lustrum-cie

De lustrum-cie verzorgt de festiviteiten rondom het Lustrumjaar.

E-mail: lustrumcie@amphitrite.nl

Extern Kader 

Dit kader bevat de commissies die ervoor zorgen dat alles geregeld was voor externen. De commissies die hieronder vallen zijn:

Media-cie

De media-cie is verantwoordelijk voor het maken en posten van foto’s, video’s en voor- en nabeschouwingen rondom de wedstrijden en feesten. Daarnaast onderhouden zij de website.

E-mail: media@amphitrite.nl

Sec-cie

De sociale externe communicatie commissie verzorgt uitjes namens, met en voor leden van Amphitrite om in contact te komen met het bedrijfsleven.

E-mail: seccie@amphitrite.nl

Sponsorcie

De sponsorcie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren. mocht u interesse hebben in het sponseren van onze vereniging, neem dan contact op via onderstaand mailadres.

E-mail: sponsorcommissie@amphitrite.nl