Commissies

Commissies

Afroei-cie

De afroei-cie zorgt ervoor dat er proeven worden afgenomen, zodat iedereen veilig kan roeien.

E-mail: afroeien@amphitrite.nl

Groei-cie

De taak van de groei-cie is het verzorgen van de groeiersperiode en het inauguratieweekend. Het verzorgen van de groeiersperiode bestaat uit het verwerken van inschrijvingen, het maken van ploegindelingen (incl. coaches), communicatie naar de groeiers en het verspreiden van de groeiersbijbel.

E-mail: groeicie@amphitrite.nl

Intro-cie

De introductiecommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de introductieperiode en de werving van nieuwe leden.

E-mail: intro@amphitrite.nl

KCC

Zoals bij veel verenigingen is een Kas Controle Commissie aangesteld om de financiën van de vereniging in de gaten te houden. Leden van deze commissie voeren de jaarlijkse boekencontrole uit.

E-mail: kcc@amphitrite.nl

Lustrum-cie

De lustrum-cie verzorgt de festiviteiten rondom het Lustrumjaar.

E-mail: lustrumcie@amphitrite.nl

Mat-cie

De materiaalcommissie regelt het onderhoud van de vloot.

E-mail: mat-cie@amphitrite.nl

Media-cie

De media-cie is verantwoordelijk voor het maken en posten van foto’s, video’s en voor- en nabeschouwingen rondom de wedstrijden en feesten. Daarnaast onderhouden zij de website.

E-mail: media@amphitrite.nl

RTK

Het Roei Technisch Kader adviseert de Senaat over de verhuur/verkoop van boten en permissieaanvragen.

E-mail: rtk@amphitrite.nl

Sec-cie

De sociale externe communicatie commissie verzorgt uitjes namens, met en voor leden van Amphitrite om in contact te komen met het bedrijfsleven.

E-mail: seccie@amphitrite.nl

Slijptol-cie

De slijptol-cie bevordert de mobiliteit van de vereniging.

Soc-cie

De Sociëteitscommissie is verantwoordelijk voor het koude getapte biertje op de borrel, maar ook alles er omheen. Hierbij moet je denken aan alles wat er in een Societeit moet gebeuren, zoals de voorraden, de schoonmaak, het onderhoud, de planning van de feestjes en etentjes.

E-mail: soccie@amphitrite.nl

Sponsorcie

De sponsorcie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren.

E-mail: sponsorcommissie@amphitrite.nl