Aanmeldformulier

Ben je in het bezit van zwemdiploma A & B?
JaNee


BELANGRIJK:
Wij hebben i.v.m. contributie ook jouw bankgegevens nodig (deze worden per incasso voldaan). In verband met de veiligheid van jouw gegevens dienen deze gegevens persoonlijk aan de Senaat van de vereniging te worden overhandigd om uw lidmaatschap te voltooien!

Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van incasso’s, neem dan ook contact op met de Senaat.


Ook willen wij, voor noodgevallen, de gegevens van je ouders/verzorgers:


Ten slotte zouden wij ook nog graag willen weten hoe jij bij Amphitrite terecht bent gekomen:
WebsiteSchoolVriendenFamilieYoutubeFacebookInstagramAnders, namelijk:


Met de ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik lid te worden van H.S.R.V. Amphitrite en machtig ik de Quaestor om in overeenstemming met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Reglement van Orde, af te schrijven:
• Contributie;
• Werkacties;
• Kleding;
• Consumpties;
• Inschrijfgelden;
• Overige verplichtingen aan de vereniging.

Bij eventuele onenigheid kan bezwaar worden aangetekend bij de Quaestor, dan wel Praeses, waarna de Senaat over de kwestie zal oordelen.

De machtiging wordt automatisch beëindigd één maand na beëindiging van het lidmaatschap overeenkomst de statuten.