Club van 75

Om te zorgen dat Amphitrite haar leden het beste kan blijven bieden op zowel roei- als sociaal gebied, is ter viering van het 5e lustrum de ”Club van 75” opgericht. Met deze club wil de vereniging een orgaan opzetten dat de vereniging steunt. Zo zullen er met ondersteuning van de Club van 75 evenementen gehouden worden, of kan er materiaal aangeschaft worden waar normaliter geen geld voor zou zijn.

66

De Club van 75 bestaat uit leden, oud-leden, familie, sponsoren en overige externen die de sport of de vereniging een warm hart toedragen. De jaarlijkse bijdrage voor de Club van 75 bestaat uit €75,-. Van dit bedrag zal 25% (€18,75) richting het nieuwbouwfonds gaan, om de leden niet alleen op sportief, maar ook op sociaal gebied het beste te bieden. De overige 75% zal worden besteed aan het aanschaffen of repareren van materiaal ter bevordering van de roeisport.

Leden van de Club van 75 zullen vermeld worden op het Club van 75 bord. Daarnaast zullen zij worden uitgenodigd op de Nieuwjaarsborrel, waarbij de leden op de hoogte zullen worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de Club van 75. Maar het belangrijkste: dat u als lid bijdraagt om iets extra’s te kunnen doen voor H.S.R.V. Amphitrite.

De Club van 75 zal onder toezicht van de Senaat der H.S.R.V. Amphitrite staan. Zij bepalen, in goed overleg, waaraan de middelen worden besteed. Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de Club van 75? Download hier een lidmaatschapsformulier of stuur een mail naar: senaat@amphitrite.nl.